DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 10882

Đã bán: 24661

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 3747

Đã bán: 33491

NICK GIẢM GIÁ

Số tài khoản: 2662

Đã bán: 5700

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 110

Đã bán: 6486

KHO RÁC TIỀN TỶ

Số tài khoản: 4314

Đã bán: 15183

NICK GỌI RỒNG

Số tài khoản: 26

Đã bán: 2166

THƯỜNG

Số tài khoản: 110

Đã bán: 3712

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 12

VIP

Số tài khoản: 343

Đã bán: 4049

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 1

Đã bán: 4

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 94851

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 63881

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 322

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 4887

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1594