DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 13749

Đã bán: 21853

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 3611

Đã bán: 29540

NICK GIẢM GIÁ

Số tài khoản: 679

Đã bán: 4809

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 188

Đã bán: 6356

KHO RÁC TIỀN TỶ

Số tài khoản: 3207

Đã bán: 12569

NICK GỌI RỒNG

Số tài khoản: 223

Đã bán: 1952

THƯỜNG

Số tài khoản: 483

Đã bán: 3198

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 12

VIP

Số tài khoản: 528

Đã bán: 2935

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 1

Đã bán: 4

DỊCH VỤ GAME

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 256

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 4401

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1429