DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 14053

Đã bán: 26911

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 4293

Đã bán: 35763

NICK GIẢM GIÁ

Số tài khoản: 2417

Đã bán: 6763

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 364

Đã bán: 6709

KHO RÁC TIỀN TỶ

Số tài khoản: 4762

Đã bán: 17434

THƯỜNG

Số tài khoản: 29

Đã bán: 4169

VIP

Số tài khoản: 222

Đã bán: 4938

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 1

Đã bán: 4

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 109565

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 83350

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 375

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 5370

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1662