DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 13589

Đã bán: 20115

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 3529

Đã bán: 27697

NICK GIẢM GIÁ

Số tài khoản: 1801

Đã bán: 3507

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 373

Đã bán: 6234

KHO RÁC TIỀN TỶ

Số tài khoản: 3288

Đã bán: 11443

NICK GỌI RỒNG

Số tài khoản: 199

Đã bán: 1409

THƯỜNG

Số tài khoản: 626

Đã bán: 2357

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 12

VIP

Số tài khoản: 392

Đã bán: 2091

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 2

Đã bán: 3

DỊCH VỤ GAME

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 215

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 4098

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1349