DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 15292

Đã bán: 27677

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2063

Đã bán: 36950

NICK GIẢM GIÁ

Số tài khoản: 227

Đã bán: 7143

NICK ZIN

Số tài khoản: 485

Đã bán: 273

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 138

Đã bán: 6956

KHO RÁC TIỀN TỶ

Số tài khoản: 1534

Đã bán: 18458

THƯỜNG

Số tài khoản: 8

Đã bán: 4190

VIP

Số tài khoản: 66

Đã bán: 5144

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 1

Đã bán: 4

DỊCH VỤ GAME

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 386

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 5490

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1681