Xem thêm> netdevgame@gmail.com 0909xxxxx

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 ↣Trúc↣ 719981 S23-Hằng Sơn
2 Kiếm$Đế 691343 S22-Tung Sơn
3 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
4 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
5 CáMập89 658520 S20-Thiên Sơn
6 HoàngTH 630518 S20-Thiên Sơn
7 Long*Tử 621898 S22-Tung Sơn
8 4Lào 595839 S21-Hoa Sơn
9 4Lào 595839 S21-Hoa Sơn
10 4Lào 595839 S21-Hoa Sơn