DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 11462

Đã bán: 17193

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 2923

Đã bán: 25016

NICK GIẢM GIÁ

Số tài khoản: 1664

Đã bán: 2306

NICK WIN DOANH TRẠI

Số tài khoản: 344

Đã bán: 5890

KHO RÁC TIỀN TỶ

Số tài khoản: 2281

Đã bán: 9462

NICK GỌI RỒNG

Số tài khoản: 233

Đã bán: 577

THƯỜNG

Số tài khoản: 593

Đã bán: 1431

VIP

Số tài khoản: 0

Đã bán: 12

VIP

Số tài khoản: 260

Đã bán: 1365

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 3

Đã bán: 2

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 81247

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 58680

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 167

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 3705

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 1242