HỆ THỐNG BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Lưu ý

Shop ko bán ngọc sv10

Giá ngọc x8

Ghi đúng tkmk (ko viết hoa)

Trong nick phải có 1 ngọc

Ko full hành trang

Nick phải đứng sẵn ở siêu thị

Out game 1p trước khi mua
Mua xong vào cửa hàng kí gửi để nhận
Nếu trong quá trình mua mà đăng nhập vào giữa chừng sẽ không được giải quyết

SỐ DƯ: 0 VNĐ
Vũ trụ:
Tài khoản:
Mật khẩu:
Số tiền:
Hệ số:
Số ngọc nhận:
Captcha:
LỊCH SỬ MUA NGỌC