GỌI RỒNG ONLINE - NICK GỌI RỒNG

Đổi mk nick tại https://sohagame.vn/

Mua xong ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Nhân Vật
Sức Mạnh
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 479,200VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 288.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 599,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 279,200VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 94.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 349,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,200VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 32.800.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 149,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 95,200VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 9.100.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 119,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 952,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 106.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 1,190,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 439,200VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 15.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 549,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 439,200VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 90.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 549,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 11.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.500.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.500.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.500.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.482.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.500.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.500.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 439,200VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 363.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 549,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 399,200VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 270.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 499,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 399,200VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 273.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 499,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 359,200VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 138.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 449,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 1.500.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,200VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.381.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 29,000 VNĐ