LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Nếu gặp vấn đề như acc cần xác minh danh tính hoặc có acc có thông tin vui lòng liên hệ zalo 0344130627

Nếu cần thanh lý acc hay liên hệ nhân viên của shop: zalo 0357211363

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 8
Vàng: 2k9
Ruby: 330
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim II
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 49,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 5
Vàng: 11k2
Ruby: 100
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 5
Vàng: 43
Ruby: 400
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 59,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 8
Vàng: 8k2
Ruby: 469
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 79,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 5
Vàng: 84
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương III
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 79,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 5
Vàng: 4k8
Ruby: 84
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim II
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 7
Vàng: 1k
Ruby: 100
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 239,200VNĐ
Bảng ngọc: 73
Bậc ngọc: 13
Vàng: 6k
Ruby: 100
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 299,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 279,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 8
Vàng: 34k
Ruby: 100
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 349,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 199,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 18
Vàng: 13k
Ruby: 550
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 249,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 20,000VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 4
Vàng: 11k
Ruby: 368
Quân huy: 0
Rank: Vàng IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 2
Vàng: 6k
Ruby: 600
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 28,000VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 4
Vàng: 632
Ruby: 100
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 35,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Bảng ngọc: 10
Bậc ngọc: 3
Vàng: 9k
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 104,000VNĐ
Bảng ngọc: 8
Bậc ngọc: 3
Vàng: 13k
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000VNĐ
Bảng ngọc: 9
Bậc ngọc: 3
Vàng: 15
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 216,000VNĐ
Bảng ngọc: 5
Bậc ngọc: 3
Vàng: 2k3
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Bảng ngọc: 5
Bậc ngọc: 3
Vàng: 15k
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương II
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 288,000VNĐ
Bảng ngọc: 5
Bậc ngọc: 3
Vàng: 40k
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 360,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000VNĐ
Bảng ngọc: 23
Bậc ngọc: 3
Vàng: 25k
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ