NGỌC RỒNG ONLINE - NICK GIẢM GIÁ

- Nếu cần thanh lý nick hay liên hệ zalo: 0385244063 ( Nhân viên của Quân )

Lưu ý: Nếu cần hỗ trợ hoặc khiếu nại liên hệ https://www.facebook.com/DaoQuan2001.H
Trước khi nạp tiền vào mua nick bạn hãy bấm mua thử để chắc chắn acc còn trên shop
 - nếu acc sai tkmk bạn sẽ không thể mua
Mua xong nếu ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

 

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Đăng ký
Bông tai
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 136,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ 176,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 250,000 VNĐ
Giá Bán: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ 280,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 400,000 VNĐ
Giá Bán: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ 39,760VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai: Không
Giá Gốc: 70,000 VNĐ
Giá Bán: 49,700 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ 96,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai: Không
Giá Gốc: 150,000 VNĐ
Giá Bán: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 120,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ 96,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 150,000 VNĐ
Giá Bán: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 120,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 120,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ 56,000VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 100,000 VNĐ
Giá Bán: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ 79,200VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 100,000 VNĐ
Giá Bán: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 120,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ 39,760VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 70,000 VNĐ
Giá Bán: 49,700 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ 39,760VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 70,000 VNĐ
Giá Bán: 49,700 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ 48,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 80,000 VNĐ
Giá Bán: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ 96,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 150,000 VNĐ
Giá Bán: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ 199,200VNĐ
Máy chủ: 8 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 300,000 VNĐ
Giá Bán: 249,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ 48,000VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 80,000 VNĐ
Giá Bán: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ 199,200VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai:
Giá Gốc: 300,000 VNĐ
Giá Bán: 249,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 136,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai:
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 170,000 VNĐ