FREE FIRE - Thường

Đối với nick đăng kí facebook
Lưu Ý :
- Không tắt xác thực 2 yếu tố
- Không đổi tên FB
- Không đổi ngày thắng năm sinh
- Không đăng nhập đăng xuất quá 3lần trong 1tháng Tránh xác minh danh tính, Chủ acc cũ rip mất acc
 Nếu hết mã đăng nhập thì vào Cài Đặt -> Bảo Mật và Đăng Nhập -> Sử dụng xác thực 2 yếu tố -> Mã khôi phục -> Nhận mã mới

Nếu acc
 có thông tin vui lòng liên hệ ngay zalo 0344130627 để được hỗ trợ nếu quá 15 ngày không liên hệ shop sẽ không chịu trách nhiệm 

Mã Số
Giá
Trạng thái
Đăng Ký
Pet
Thẻ Vô Cực
Thông Tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 439,999VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 549,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 238,400VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 298,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 216,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 440,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 550,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực: Không
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực: Không
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Đăng Ký: Facebook
Pet:
Thẻ Vô Cực:
Thông Tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ