GỌI RỒNG ONLINE - NICK GỌI RỒNG

Đổi mk nick tại https://sohagame.vn/

Mua xong ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Nhân Vật
Sức Mạnh
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 8tr9
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 79,200VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 21.700.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 99,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 952,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 106.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 1,190,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 25.200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 1.300.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 8tr1
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 14.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.400.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 3tr
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 7tr1
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,200VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 32.800.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 149,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.906.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.900.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 272,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 36.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 340,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 7.300.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 33.400.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.182.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ