NGỌC RỒNG ONLINE - TẦM TRUNG

- Nếu cần thanh lý nick hay liên hệ zalo: 0385244063 ( Nhân viên của Quân )

Lưu ý: Nếu cần hỗ trợ hoặc khiếu nại liên hệ https://www.facebook.com/DaoQuan2001.H
Trước khi nạp tiền vào mua nick bạn hãy bấm mua thử để chắc chắn acc còn trên shop
 - nếu acc sai tkmk bạn sẽ không thể mua
Mua xong nếu ko đổi mk shop ko chịu trách nhiệm

 

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Đăng ký
Bông tai
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,600,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai:
TIỀN CARD: 2,000,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 224,000VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 336,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 420,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 304,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai:
TIỀN CARD: 380,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 359,999VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 449,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 344,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 430,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 440,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 550,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Namek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ
Máy chủ: 7 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 250,000 VNĐ