LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Nếu acc có thông tin vui lòng liên hệ ngay zalo 0344130627 để được hỗ trợ nếu quá 10 ngày không liên hệ shop sẽ không chịu trách nhiệm 

Nếu cần thanh lý acc hay liên hệ nhân viên của shop: zalo 0357211363

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 279,999VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 349,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 47,999VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 59,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 224,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 224,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 280,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 1,200,000VNĐ
Bảng ngọc: Full bảng
Bậc ngọc: 87-90
Vàng: 20k
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 1,500,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Bảng ngọc: 3
Bậc ngọc: 3
Vàng: 10452
Ruby: 92
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương II
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 87,999VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 109,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 36,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 45,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Bảng ngọc: 4
Bậc ngọc: 90
Vàng: 7k9
Ruby: 201
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 24,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 128,000VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 90
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank:
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ