LIÊN QUÂN MOBILE - VIP

Nếu gặp vấn đề như acc cần xác minh danh tính hoặc có acc có thông tin vui lòng liên hệ zalo 0344130627

Nếu cần thanh lý acc hay liên hệ nhân viên của shop: zalo 0357211363

Mã Số
Giá
Trạng thái
Bảng ngọc
Bậc ngọc
Vàng
Ruby
Quân huy
Rank
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000VNĐ
Bảng ngọc: 3
Bậc ngọc: 3
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Cao thủ
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 3
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương III
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 39,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 6
Vàng: 8k8
Ruby: 600
Quân huy: 0
Rank: Bạch Kim IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 49,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Bảng ngọc: 3
Bậc ngọc: 3
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 3
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Bạch Kim IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 432,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 540,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000VNĐ
Bảng ngọc: 5
Bậc ngọc: 3
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 23,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 5
Vàng: 3k
Ruby: 326
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 29,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 520,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 650,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Kim Cương III
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 24,000VNĐ
Bảng ngọc:
Bậc ngọc:
Vàng:
Ruby:
Quân huy:
Rank: Bạch Kim I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000VNĐ
Bảng ngọc: 0
Bậc ngọc: 0
Vàng: 0
Ruby: 0
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương IV
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 63,200VNĐ
Bảng ngọc: 90
Bậc ngọc: 5
Vàng: 3k3
Ruby: 300
Quân huy: 0
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 79,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 176,000VNĐ
Bảng ngọc: 1
Bậc ngọc: 1
Vàng: 1
Ruby: 1
Quân huy: 1
Rank: Kim Cương I
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ