NGỌC RỒNG ONLINE - NICK GIẢM GIÁ

- Nếu cần thanh lý nick hay liên hệ zalo: 0385244063 ( Nhân viên của Quân )

Lưu ý: Nếu cần hỗ trợ hoặc khiếu nại liên hệ https://www.facebook.com/DaoQuan2001.H
Trước khi nạp tiền vào mua nick bạn hãy bấm mua thử để chắc chắn acc còn trên shop
 - nếu acc sai tkmk bạn sẽ không thể mua
Mua xong nếu ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

 

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Đăng ký
Bông tai
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 100,000VNĐ 80,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 125,000 VNĐ
Giá Bán: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ 160,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 250,000 VNĐ
Giá Bán: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ 160,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 250,000 VNĐ
Giá Bán: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 100,000VNĐ 80,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 125,000 VNĐ
Giá Bán: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ 120,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Gmail xóa vĩnh viễn
Bông tai:
Giá Gốc: 200,000 VNĐ
Giá Bán: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ 216,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 300,000 VNĐ
Giá Bán: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ 216,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 300,000 VNĐ
Giá Bán: 270,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ 240,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 400,000 VNĐ
Giá Bán: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ 176,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 250,000 VNĐ
Giá Bán: 220,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 359,200VNĐ 319,688VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 449,000 VNĐ
Giá Bán: 399,610 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ 160,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 250,000 VNĐ
Giá Bán: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ 40,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 80,000 VNĐ
Giá Bán: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ 240,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 400,000 VNĐ
Giá Bán: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 200,000VNĐ 160,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 250,000 VNĐ
Giá Bán: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ 32,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 50,000 VNĐ
Giá Bán: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ 48,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 80,000 VNĐ
Giá Bán: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ 24,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 40,000 VNĐ
Giá Bán: 30,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 480,000VNĐ 432,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 600,000 VNĐ
Giá Bán: 540,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ 24,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
Giá Gốc: 40,000 VNĐ
Giá Bán: 30,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ 280,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
Giá Gốc: 400,000 VNĐ
Giá Bán: 350,000 VNĐ