NGỌC RỒNG ONLINE - KHO RÁC TIỀN TỶ

Shop bán vật phẩm của Quân

Lưu ý: Nick chứa đồ có thể là nick đăng kí ảo hoặc đăng kí thật
Nếu nick chứa đồ là nick đăng kí ảo thì nick đó tặng bạn
Nếu nick chứa đồ là nick đăng kí thật thì hãy gd đồ qua nick chính của bạn nhé (Nếu ko gd mà acc bị lấy lại thì shop ko giải quyết)
Mua xong nếu ko đổi mk sau 30p shop ko chịu trách nhiệm 

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 96,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 72,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Ngọc Rồng
Loại đồ: Bộ Ngọc Rồng
TIỀN CARD: 90,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 24,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 3 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Máy chủ: 5 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 120,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Trái đất
Vật phẩm: Giày
Loại đồ:
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Sét đồ
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 160,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Vật phẩm: Găng
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Namek
Vật phẩm: Giày
Loại đồ: Hút máu
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ