NGỌC RỒNG ONLINE - NICK WIN DOANH TRẠI

- Nếu cần thanh lý nick hay liên hệ zalo: 0385244063 ( Nhân viên của Quân )

Lưu ý: Nếu cần hỗ trợ hoặc khiếu nại liên hệ https://www.facebook.com/DaoQuan2001.H
Trước khi nạp tiền vào mua nick bạn hãy bấm mua thử để chắc chắn acc còn trên shop
 - nếu acc sai tkmk bạn sẽ không thể mua
Mua xong nếu ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Hành tinh
Đăng ký
Sét PST
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 1 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 48,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 2 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000VNĐ
Máy chủ: 6 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST:
TIỀN CARD: 70,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: 4 Sao
Hành tinh: Xayda
Đăng ký: Ảo
Sét PST: Không
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ