GỌI RỒNG ONLINE - NICK GỌI RỒNG

Đổi mk nick tại https://sohagame.vn/

Mua xong ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Nhân Vật
Sức Mạnh
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 30tr8
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 6
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 6
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 136,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 10tr9
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,000VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 1.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 16tr4
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 6
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 15tr6
Thông tin:
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,000VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 1.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 6tr1
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 6
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 6tr
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,000VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 1.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 8tr7
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 12,000VNĐ
Máy chủ: Server 3
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.000.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 55,999VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 14.700.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 69,999 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 6
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 479,200VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 225.000.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 599,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 6
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 26tr7
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ