GỌI RỒNG ONLINE - NICK GỌI RỒNG

Đổi mk nick tại https://sohagame.vn/

Mua xong ko đổi mk sau 15p shop ko chịu trách nhiệm

Mã Số
Giá
Trạng thái
Máy chủ
Nhân Vật
Sức Mạnh
Thông tin
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 144,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 13tr
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 15tr6
Thông tin:
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 6tr1
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 17tr4
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 6tr
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 320,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 30tr8
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 400,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 8tr9
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 280,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 26tr4
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 350,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 360,000VNĐ
Máy chủ: Server 2
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 47tr7
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 450,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 64,000VNĐ
Máy chủ: Server 5
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 8tr7
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 6tr1
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 80,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 17.900.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 240,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 22.800.000
Thông tin: Có thông tin
TIỀN CARD: 300,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: Server 1
Nhân Vật: Piccolo - Namek
Sức Mạnh: 2tr
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.888.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.150.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Cadic - Xayda
Sức Mạnh: 1.169.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 40,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Gohan - Trái Đất
Sức Mạnh: 1.900.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 50,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.242.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 32,000VNĐ
Máy chủ: Server 4
Nhân Vật: Goku - Xayda
Sức Mạnh: 1.200.000
Thông tin: Trắng thông tin
TIỀN CARD: 40,000 VNĐ