ÚP BÍ KIẾP

Thời gian up 4 - 6 ngày xong 

Yêu Cầu: Nick có ít nhất 100 ngọc
Trong thời gian làm nếu bị đổi mk hoặc bị lấy lại mk thì dịch vụ sẽ bị hủy và không hoàn tiền

Yêu cầu khi thuê slot ko để lại những vật phẩm hoặc đồ đạc có giá trị trong nick (mất shop ko chịu trách nhiệm)

SỐ DƯ: 0 VNĐ
Máy chủ
Tài khoản
Mật khẩu
Tổng tiền:
0
Dịch vụ
BẢNG GIÁ
LỊCH SỬ ÚP BÍ KIẾP