UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ

Trong thời gian up có thể ctv sẽ đổi mk acc để tránh bị làm phiền, sau khi hoàn tất sẽ đổi lại mk như cũ
Trong trường hợp đang up mà lấy lại mật khẩu hoặc bị đổi mật khẩu thì sẽ hủy slot và không được hoàn tiền

Yêu cầu khi thuê slot ko để lại những vật phẩm hoặc đồ đạc có giá trị trong nick (mất shop ko chịu trách nhiệm)

SỐ DƯ: 0 VNĐ
Máy chủ
Tài khoản
Mật khẩu
Tổng tiền:
0
Dịch vụ
BẢNG GIÁ
LỊCH SỬ UP SỨC MẠNH SƯ PHỤ