GỌI RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #133087

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 80,000 VNĐ
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ

Đã bán lúc: 18/10/2021 04:00

Máy chủ: Server 5

Nhân Vật: Cadic - Xayda

Sức Mạnh: 11.000.000

Thông tin: Trắng thông tin

Nổi bật: Nick Dư Rất Nhiều Kc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản GỌI RỒNG ONLINE #133087