GỌI RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #134533

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 12,000 VNĐ
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ

Máy chủ: Server 3

Nhân Vật: Piccolo - Namek

Sức Mạnh: 1.000.000

Thông tin: Trắng thông tin

Nổi bật: acc ngon

Hình ảnh chi tiết của tài khoản GỌI RỒNG ONLINE #134533