GỌI RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #132957

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 20,000 VNĐ
TIỀN CARD: 25,000 VNĐ

Đã bán lúc: 25/11/2021 04:37

Máy chủ: Server 5

Nhân Vật: Piccolo - Namek

Sức Mạnh: 1.500.000

Thông tin: Trắng thông tin

Nổi bật: Namec zin dki ảo 1k7 kc +17tr xu

Hình ảnh chi tiết của tài khoản GỌI RỒNG ONLINE #132957