GỌI RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #136974

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 12,000 VNĐ
TIỀN CARD: 15,000 VNĐ

Đã bán lúc: 19/12/2021 06:53

Máy chủ: Server 3

Nhân Vật: Gohan - Trái Đất

Sức Mạnh: 1.000.000

Thông tin: Trắng thông tin

Nổi bật: rẻ

Hình ảnh chi tiết của tài khoản GỌI RỒNG ONLINE #136974